Svårare säga upp föräldralediga

RELATIONER

MALMÖ (TT)

Det ska bli svårare för arbetsgivare att säga upp personal som är gravid eller föräldraledig, enligt ett kommande förslag från regeringens utredare Niklas Bruun, professor i arbetsrätt vid Arbetslivsinstitutet.

– Vi har tittat på hur man kan stärka den rättsliga ställningen för föräldralediga och kommer bland annat att föreslå att man inte ska kunna verkställa uppsägningar under föräldraledighet, säger Bruun till Sydsvenska Dagbladet.

När det uppstår arbetsbrist händer det i dag att arbetsgivare väljer att säga upp dem som är hemma med barn.

Bruun kommer enligt Sydsvenskan också att föreslå förändringar i alla de lagar som rör anställningsskydd, föräldraledighet och jämställdhet, när han i slutet av oktober presenterar sin utredning för regeringen. Där finns även förslag om en minskning av de alltfler tidsbegränsade anställningarna, där unga kvinnor är överrepresenterade.

Arbetsmarknadens parter har varit representerade i Bruuns utredning. Förändringarna ligger i linje med de uttalade politiska strävanden på området som både statsminister Göran Persson och biträdande näringsminister Mona Sahlin gav uttryck för under valrörelsen.

TT