Såpor hjälper föräldrar att ta itu med riktiga problem

RELATIONER

Föräldrar tycker att såpor hjälper dem att diskutera svåra ämnen med sina barn enligt en ny rapport. Dessutom underlättar relationerna i programmen för unga att förstå familjelivet.

Foto: Lasse Allard
Familjelivet i såporna hjälper föräldrar i verkligheten. Här är familjen Hansson-Karlsson från Tre kronor.

Undersökningen visar att många föräldrar tycker att såpornas handlingar är overkliga. Trots det svarar mer än hälften att de pratar om olika situationer hämtade ur såpor med sina familjer och att det gör det lättare att ta upp problem till diskussion. Två tredjedelar svarar att handlingarna kan hjälpa barn och tonåringar att förstå sig på familjelivet och dryga hälften säger att de visar hur familjer kan stötta varandra enligt Ananova.com.

För mycket våld

Åtta av tio tycker att såporna ger en negativ bild av familjen eftersom de flesta handlar om sex, våld, otrohet och alkoholmissbruk. Ämnen som tonårsgraviditeter, psykiska sjukdomar och aids tycker föräldrarna däremot är acceptabla. Nästan hälften anser att såporna bör ha senare sändningstider på grund av innehållet.

Rapporten, ”Såpor och familjen”, har släppts för att uppmärksamma den nationella föräldraveckan som går av stapeln 21-27 oktober i Storbritannien.

Lotta Zachrisson