"Det är oerhört oroväckande"

Barnombuds-mannen bekymrad över situationen

RELATIONER

Barnombudsmannen Lena Nyberg är medveten om att antalet anmälda barnmisshandelsfall ökar:

- Oavsett om det är en ökad benägenhet att anmäla eller om det är en faktisk ökning av misshandeln, är det oerhört allvarligt.

Sedan början av 1980-talet har antalet anmälda fall av barnmisshandel sexdubblats. Barnombudsmannen Lena Nyberg tycker att det är för tidigt att dra slutsatsen att barnmisshandeln ökar.

- Men det är oerhört oroväckande, säger hon.

Lena Nyberg menar att folk måste bli mer uppmärksamma på fenomenet och våga ta kontakt med berörda myndigheter om de misstänker barnmisshandel.

- Allmänheten måste få en ökad kunskap om att det här förekommer. Sedan behöver även lärare, socialtjänst och polis få mer kunskap i ämnet, säger hon.

Det krävs ömsesidig respekt

Lena Nybeg tycker att det är dags att statuera tydliga exempel för att få stopp på övergreppen mot barn. Enligt henne är barnmisshandel en fråga om brist på respekt för barnet.

- Man måste ha en grundläggande ömsesidig respekt och som vuxen veta hur man hanterar en situation när man är arg. Det är viktigt att lära sig att kommunicera med varandra, säger hon.

Hon menar att det gäller både i skolan och i hemmet.

- Sedan handlar det också om att barn och unga måste veta sin rätt.

Så blir barnen slagna:

Enligt statistik från Brå.

Susanna Vidlund