Ä du en mammafuskare?

Svenska föräldrar fuskar med tillfällig föräldrapenning

RELATIONER

Var tionde förälder lämnar felaktiga uppgifter till försäkringskassan. Det visar Riksförsäkringsverkets (RFV) granskning. Den vanligaste formen av fusk är när föräldern tar ut ersätttning för vård av sjukt barn samtidigt som han eller hon jobbar. Näst vanligast är att föräldern stannar hemma samtidigt som barnet är friskt och går till skola eller dagis. En möjlig orsak till att så många föräldrar fuskar kan vara att ersättningen för vård av sjukt barn är större än om de själva anmäler sig sjuka. RFV uppskattar att de felaktiga uppgifterna kostar samhället 200 miljoner kronor varje år.

Har du som förälder lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan och vill berätta om det? Du får vara anonym. Mejla till [email protected]