Vecka 29

Att slåss för barnen som medborgare

RELATIONER

Vi kan göra mycket för barnen i hemmet. Men vissa frågor sträcker sig bortom vår påverkan. Kanske är det dags att engagera sig?

UNICEF: ”Hur samhället beskyddar och sörjer för sina barn mäter dess grad av civilisation.”

Dra igång ett lokalt nätverk. Välj en fråga med udd, kanske någon av frågorna nedan, och samla ihop tre, fyra eldsjälar. Ordna möten, dra dit talare, bli en påverkare. Skriv en ettrig insändare i någon lokaltidning. Ring din lokal-TV-station och berätta om vad ni dragit igång.

Du kan också ringa riksdagen, telefonnummer 08/786 40 00. Tänk efter vilket parti du sympatiserar med, kanske det du röstade på i förra riksdagsvalet. Du behöver inte vara medlem i partiet för att ringa. I växeln anger du parti och län. Då kopplas du till ”ditt” parti, och får reda på namnet och adress till din representant. Hör av dig och fråga om barnens villkor.

Kanske vill du ställa någon av följande frågor:

1. När tänker du börja verka för mer gymnastik i skolan?

2. Hur tänker du verka för färre tillsatser i maten?

3. Hur tänker du verka för att småbarnsföräldrar får mer tid och ork att vara nära sina barn?

4. Hur tänker du arbeta för att få ned luftföroreningarna kring områden där skolor, dagis och bostäder ligger?

5. Hur tänker du påverka kvalitetsmärkningen av våldsamma dataspel?

6. Hur tänker du verka för att barnen i skola och på dagis är mer ute?

9. Hur vill du jobba för att det blir mer frid och ro i skolan?

10. Hur arbetar du för att skydda barn mot elektromagnetiska fält?

11. Hur påverkar du TV-lagstiftningen på ett barnvänligt sätt?

ARTIKELN HANDLAR OM