Vecka 23

Frid hemma

RELATIONER

Sätt gränser kring familjens egen tid och barnens närvaro med dig och din partner. Strunta i att svara i telefonen vissa klockslag och dra ur jacket till exempel mellan sex och åtta hemma på vardagar.

Christopher, 50, jurist och tvåbarnspappa: ”Förlorade barnaår och ungdomsår kan man inte ta igen – men väl några förlorade arbetsår. Tyvärr är det vi vuxna som måste vara

medvetna om att vi ska välja.”

Bestäm att till exempel söndag alltid är helt arbetsfri. Låt inte arbetet invadera allt. Öppna inga mejl, strunta i fax. Prata inte sönder hela bil-resan i mobilen. Stäng av den och lyssna av meddelanden istället.

Vissa familjer låter söndagen vara en dag fri från lek med andra barn så att den på riktigt blir en dag bara för familjens barn och vuxna.