Paracetamol kan skada din baby

Fördubblad risk för andnings- problem

RELATIONER

Gravida kvinnor som tar smärtstillande medel som paracetamol eller acetylsalicylsyra sent under graviditeten, löper risk att skada barnet.

Foto: Per Björn
Rådgör alltid med din läkare om du är gravid och behöver använda smärtstillande medel.

Kvinnor som sent under graviditeten använder smärtstillande läkemedel innehållande paracetamol regelbundet, löper dubbelt så stor risk att få barn med andningsproblem.

Det är också olämpligt för kvinnor att sent i graviditeten använda läkemedel med acetylsalicylsyra. Det kan påverka förlossningen negativt.

Kan utvecklas till astma

Brittiska forskare vid King´s College i London intervjuade över 9 000 gravida kvinnor om vilka smärtstillande medel de använde. Resultatet visade att de gravida kvinnorna som tog paracetamol dagligen löpte dubbelt så stor risk som andra mammor att få barn med andningsproblem.

Pipande och väsande andning hos barn kan i sin tur leda till astma senare i livet.

- Det finns ett samband. Andningsproblem tidigt i livet kan utvecklas till astma, säger Inga-Lill Bjöörn som är ordförande i Astma- och allergiförbundet.

Hennes råd är att alltid rådgöra med sin läkare om man är gravid och vill använda smärtstillande preparat:

- Speciellt om man är allergisk eller har astma. Även om det var som barn man hade andningsproblem kan det ha betydelse. På så sätt kan läkaren göra en helhetsbedömning.

Acetylsyra inte heller bra för gravida

På Läkemedelsverket i Sverige känner man dock inte till sambandet mellan paracetamol och andningsproblem hos barn:

- Såvitt vi känner till finns det inga risker, säger professor Björn Beerman.

Han pekar däremot på riskerna för gravida att använda sig av smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra. Det kan leda till att livmodersmuskulaturen förslappas.

- Det är känsligt i den sista perioden av graviditeten. De sista tre månaderna ska man endast ta det efter läkarens rekommendation. Medlet kan fördröja förlossningen och påverka vissa blodkärl, säger han.

Om paracetamol:

Om acetylsalicylsyra:

Susanna Vidlund