Allt fler slutar amma i förtid

Tidig hemgång från BB tros en av orsakerna

RELATIONER

Allt fler nyblivna mammor slutar amma i förtid.

Tidig hemgång är ett skäl. Modersmjölks-ersättning på BB ett annat enligt en ny svensk studie.

- Sju av tio nyfödda som får ersättning behöver den inte, säger barnmorskan Anette Ekström.

Foto: andré DE LOISTED
BÄST FÖR BABYN Modersmjölken är den bästa mat en nyfödd kan få. Men nu slutar allt fler nyblivna mammor att amma i förtid. Den största orsaken är den tidiga hemgången från BB.

Modersmjölk är den bästa mat en nyfödd kan få. Det är alla eniga om. Utöver trygghet får barnet ett immunologiskt skydd mot olika infektionssjukdomar.

Ett skydd som varar ända upp i tioårsåldern.

- Barnen blir inte sjuka så ofta. De slipper många av de öroninflammationer, luftvägsbesvär och maginfluensor småbarn normalt drabbas av titt som tätt, säger Anette Ekström på Kärnsjukhuset i Skövde.

Där var mammorna sämst på att amma för några år sedan.

Ville veta varför

- Jag ville se varför och kartlägga alla faktorer som kan påverka amningstidens längd, berättar hon.

En enkät skickades ut till mammor som födde barn i Skaraborgs län under 1996. Svaren från 540 mammor har nu analyserats och presenteras i en studie på Högskolan i Skövde och Karolinska institutet i Solna.

Tidig hemgång

Det visade sig att tidig hemgång från BB var den främsta anledningen till att kvinnorna slutade amma på heltid.

De som lämnade BB inom tre dygn efter förlossningen ammade i genomsnitt fem månader. De som stannade längre helammade i ytterligare en månad. Det spelade ingen roll om de var förstföderskor eller omföderskor.

- Många vill ha hjälp med amningen även om de åkt hem, någon att fråga till råds första tiden, förklarar Anette Ekström och hoppas BB-vården i hemmet förbättras.

De allt kortare vårdtiderna på BB ger spår även i nationell statistik. Enligt Socialstyrelsens senaste mätning av barn födda 2000 ammades bara 33,4 procent vid sex månaders ålder, jämfört med 43,1 procent 1996.

Måste bli bättre

En siffra som måste bli bättre om vi ska uppfylla WHO:s mål att alla barn ammas tills de är ett halvår gamla.

- Ett sätt är att låta bli modersmjölksersättningen. Nästan vart femte barn får det på BB trots att bara 6-7 procent går ner så mycket i vikt att de behöver ersättningen av medicinska skäl, säger hon.

Det innebär att 70 procent av dem får modersmjölksersättning i onödan.

En olycklig utveckling enligt Anette Ekström.

- Känner mammorna från första stund att de inte räcker till, blir de lätt osäkra och fortsätter kanske ge ersättning för att vara säkra på att barnet får i sig tillräckligt.

Så länge ammas barnen där du bor

Foto: BÖRJE THURESSON

Caroline Hougner