Försäkringskassan svarar:

– Vi arbetar med att korta ner telefonköerna

RELATIONER

Johan Ahlgren, Informationschef på Försäkringskassan i Stockholms län svarar på Terris Erikssons dagbok ”Försäkringskassan – the kassa from hell”.

Terri Eriksson beskriver i en krönika på Aftonbladets nätversion hur hon har upplevt kontakten med Försäkringskassan. Hennes betraktelse föranleder en kommentar.

Att Terri Eriksson hade problem med att komma fram i telefon är beklagligt. Antalet telefonsamtal till Försäkringskassan är mycket stort. I genomsnitt kommer under en normal vecka 150 000 telefonsamtal till växeln för Försäkringskassan i Stockholms län, telefonikundtjänsten och till direktanknytningar hos handläggare. Det finns toppar, i anslutning till dagar när utbetalning av ersättning sker, som går mycket högt. Telefontrafiken är också generellt omfattande på måndagar, tisdagar och fredagar. Just den 28 oktober var exempelvis en sådan topp när 113 000 samtal noterades – under bara en dag!

Telefonsamtalen handlar många gånger om samma sak. Den som ringer undrar om och när utbetalning av ersättning kommer. Ofta är det sjukpenning eller ersättning för vård av barn som är aktuellt. Den som ringer och inte kommer fram, ringer på nytt. På så sätt ökar belastningen till Försäkringskassans telefoner ytterligare.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra telefontillgängligheten. Vi är medvetna om att vi ännu inte har lyckats lösa problemen på ett tillfredsställande sätt.

Terri Erikssons ärende rörde föräldrapenning. Föräldraförsäkringen är en försäkring som spänner över ett stort fält. Det grundläggande för att beräkna föräldrapenningens storlek - oavsett om man har en tillsvidareanställning, projektanställning, frilansar eller driver eget företag - är att det går att fastställa en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

För den som frilansar bör SGI beräknas utifrån ett genomsnitt på tidigare inkomster, precis som Terri Eriksson fick till svar. Hur lång tid som kan beaktas vid en sådan beräkning bedöms med ledning av det enskilda ärendet.

När det gäller den tryckta informationen om de olika delarna – förmåner och bidrag - i socialförsäkringen genomgår Försäkringskassans broschyrer för närvarande en genomgripande förändring. Grundtanken är att informationen ska situationsanpassas. Vad gäller för den som är pensionär? Vad gäller för den som är sjuk? För den som är funktionshindrad? Eller för den som, i Terri Erikssons fall, väntar barn?

Den tryckta informationen ska vara lättillgänglig och lätt att förstå. Den försäkrade ska själv enkelt kunna känna igen sin situation och snabbt kunna nå fram till rätt förmån och stöd. Alla de 47 försäkringarna ska också ha ett faktablad. Genom fokusgruppsstudier kan vi konstatera att detta förhållningssätt är bättre än dagens beskrivning av försäkringarna från A till Ö.

Terri Eriksson säger sig alltid ha avskytt Försäkringskassan. Vår ambition är inte att bli älskade. Däremot är det viktigt att Försäkringskassan, vars uppgift är att administrera socialförsäkringen, blir respekterad för sitt arbete och uppfattas som en professionell myndighet. Nu och i framtiden. Fortsättning följer, som Terri Eriksson mycket riktigt skriver.