Hälften till mamma och hälften till pappa

Nu vill Margareta Winberg kvotera föräldraförsäkringen - och få män att ta pappaledigt

RELATIONER

Jämställdhetsminister och vice statsminister Margareta Winberg vill att föräldraförsäkringen ska kvoteras så att hälften tillfaller mamman och hälften pappan.

En vansinnig tanke, anser Alf Svensson (kd).

Margareta Winberg kallar dagens utformning av föräldraförsäkringen för en ''främmande fågel'' i det svenska systemet.

- Personligen kan inte jag förstå varför inte föräldraförsäkringen precis som våra andra system - skattelagstiftningen, socialförsäkringen och så vidare - är individbaserad, säger hon till TT.

- En fullständigt befängd idé, säger kristdemokraternas partiledare Alf Svensson, som förespråkar opinionsbildning för att få papporna på plats bakom barnvagnarna.

- Föräldrarna måste tillsammans bestämma vem som ska vara hemma med barnen, fortsätter Alf Svensson och betonar att föräldraförsäkringen, enligt hans sätt att se det, inte kan jämföras med andra försäkringar:

- Man kan inte komma bort i från att det är mamman som föder och mamman som ammar.

Karriär och lön

Men trots pappamånader, höjt inkomsttak och försäkringskassornas ihärdiga försök att informera blivande fäder om de känslomässiga vinsterna med att stanna hemma med barnen, tar män bara ut cirka 15 procent av föräldraledigheten, enligt de senaste siffrorna från Riksförsäkringsverket (RFV). Till en övervägande del är det alltså mamman som puttar gungor och torkar näsor. Detta ger en mer intensiv kontakt med barnen, men kan å andra sidan ge konsekvenser lönemässigt och karriärmässigt ända in i pensionsåldern.

- Att ha en jämnare fördelning av föräldraledigheten ser jag som en mycket, mycket viktig nyckel till ökad jämställdhet både i arbetslivet, familjelivet och samhället i övrigt, säger Winberg.

Ringholm i skolbänken

Det är inte bara bland föräldrar som Winberg vill slå ett slag för ökad jämställdhet. Som företrädare för en uttalat feministisk regering skickar hon även de andra statsråden på utbildning i feminism.

- Alla ministrar i Sveriges regering ska vara sina egna jämställdhetsministrar. Det betyder att Bosse Ringholm, innan han fattar ett beslut, ska ställa sig frågan: vad betyder det här för kvinnor och män? Försvarsministern ska göra likadant, socialministern, kulturministern och så vidare, säger Winberg.

Kollegan, barn- och familjeminister, Berit Andnor vill inte kommentera Winbergs utspel om föräldraförsäkringen. Hon hänvisar via sin pressekreterare Eva Franchell till en utredning som ska tillsättas och vars slutsatser hon inte vill föregripa. Direktiven är inte klara ännu, men utredningen ska se över hur uttaget av föräldraförsäkringen kan bli jämnare mellan könen.

För närvarande betalas föräldraförsäkringen ut i totalt 480 dagar, varav 60 är reserverade till pappan respektive mamman. Om inte han eller hon tar ut sin öronmärkta del fryser dagarna inne.

Sara Rosén/TT