Var femte barn väger för mycket

- och antalet extremt feta ökar

RELATIONER

Var tredje barn som söker till barnmottagningarna i Göteborg, Lerum och Borås för övervikt lider av extrem fetma.

- Tjugo procent av alla barn är överviktiga, men det är framför allt den feta gruppen som ökar mycket, säger överläkare Staffan Mårild vid Rundabarnteamet på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg.

- Av 220 barn som sökte till barnmottagningarna hade ett 70-tal en väldigt kraftig fetma med BMI över 35 som man kanske inte tror finns hos barn, säger Mårild till TT.

Mårild, som redovisar sin forskning på läkarstämman i Göteborg nästa vecka, leder flera projekt som syftar till att genom motion och information öka de feta barnens lust att motionera och äta hälsosamt.

I Västsverige var sju procent av alla tioåringar överviktiga 1985 och 0,6 procent betecknades som feta. Nu är drygt 20 procent av barnen överviktiga och nästan tre procent extremt överviktiga.

Men Mårild är ändå optimistisk när det gäller möjligheterna att hjälpa och därmed reducera risken för allvarliga komplikationer.

- Vi har inte så lång erfarenhet, men av de barn som kommer hit blir två tredjedelar bättre. Så visst går det att göra något åt det, men det är en lång och mödosam väg.

Träningsgrupper

Förra året sattes 50 feta barn i åldrarna 10-15 år i regelbunden träning under ledning av en sjukgymnast.

Träningen bestod av gymnastik, simning, spinning och promenader.

- Med bara en timmes träning i veckan kunde vi inte räkna med någon viktnedgång, men barnen gick åtminstone inte upp i vikt under den perioden, säger Mårild.

Huvudsyftet var inte heller att åstadkomma en snabb viktreduktion utan att försöka stimulera tidigare inaktiva barn till ökad aktivitet.

Det är barn som tidigare suttit på bänken under gymnastiklektionerna. De har inte fått någon uppmuntran utan känt sig klumpiga.

- Den grupp överviktiga barn som vi har undersökt rörde sig bara hälften så mycket som normalviktiga barn, säger Maria Hagströmmer, sjukgymnast och folkhälsovetare på Karolinska Institutet som deltar i utvärderingen av studien.

Viktväktarsamarbete

Det senaste inslaget i motionssatsningen är att ett 30-tal barn tillsammans med sina föräldrar går hos Viktväktarna. Tidigare har också ett samarbete med Friskis & Svettis prövats med gott resultat.

WHO varnar för en epidemi av hjärt- och kärlsjukdomar. År 2020 beräknas drygt 20 miljoner människor dö och ännu fler invalidiseras av hjärt- och kärlsjukdomar.

- En rad åkommor hänger ihop med fetma. Vi har bland annat hos några barn i en grupp tolvåringar konstaterat en blodtryckshöjning nattetid, att vänstra kammaren i hjärtat är förstorad och att en del laboratorieprover är avvikande, säger Staffan Mårild.

- Insulinresistens är också vanligt och kan leda till diabetes. Det påverkar också blodtryck och hjärt- och kärlsystem.

Så räknas BMI på barn

Benny Öinert/TT