Jämo vill kvotera föräldraledigheten

RELATIONER

När det är lågkonjunktur vill näringslivet att mammorna ska stanna hemma enligt en ny avhandling.

– Det här visar att man måste kvotera föräldraledigheten, säger Claes Borgström på Jämo.

– Om männen i större utsträckning valde att vara hemma med sina barn skulle det få enorma konsekvenser för produktionen i landet. Under lågkonjunkturer reagerar näringslivet ofta negativt på politiska signaler om könskvoterad föräldraledighet. Då vill man att männen arbetar landet ur krisen och föräldraledigheten ses som en lyx, säger Roger Klinth, forskare på tema barn vid Linköpings universitet till Göteborgsposten.

Han lägger nu fram sin avhandling ”Göra pappa med barn” som handlar om föräldraledighet och jämställdhet. Trots att möjligheten för pappor att ta ledigt har funnits i nästan 30 år är det fortfarande kvinnorna som tar ut 90 procent av dagarna. Enligt Klinths rapport beror det på att pappaledigheten är underordnad den ekonomiska tillväxten på den politiska dagordningen. Kritken mot att pappaledigheten ökar i dåliga tider. Det får inte kosta samhället för mycket.

Roger Klinths avhandling har fått Jämställdhetsombudsamannen Claes Borgström att reagera. Han tror att rapporten kommer att bli omdebatterad.

– När man talar om att den individuella föräldraförsäkringen skulle vara ett ingrepp i valfriheten, skulle jag vilja kalla det för en illusorisk valfrihet. Nästan alla nyblivna föräldrar hamnar i vad vi kallar för ”kontraktet vid köksbordet” och den förhandlingen sker inte på lika villkor, säger Claes Borgström till GP.

Lotta Zachrisson