Sveriges skolor på nionde plats

Lista: De 24 bästa skolorna i världen

RELATIONER

Unicef har rankat de bästa skolorna i världen.

Bäst är Sydkorea. Sverige kommer först på nionde plats.

Bästa skolorna i Europa hittar man i Finland, enligt en rapport från Unicef Innocenti Research Center som rangordnat skolor över hela världen.

Det är inte pengarna som avgör om undervisningen fungerar ordentligt i skolorna. Sydkorea lägger ungefär lika mycket pengar per elev som Grekland men skiljer sig avsevärt åt när man undersöker resultatet av undervisningen.

Samband mellan social bakgrund och prestation

Enligt rapporten finns det inte heller ett klart samband mellan antal elever per lärare och provresultat.

Det som däremot var solklart var länken mellan familjebakgrunden och elevens prestation i skolan. Barn till akademiker fortsatte i större utsträckning att studera på högre nivå.

Stort glapp mellan elever i sämre skolor

Rankningen av världens skolor visar hur bra eller dåligt skolsystemen har klarat av att höja prestationen hos elever med inlärningssvårigheter.

Bland de lägre rankade länderna som bland annat USA och Tyskland var glappet mellan de bästa och sämsta eleverna mycket stort, rapporterar BBC.

Länderna med världens bästa skola:

De 24 länder som enligt undersökningen erbjuder bäst skola.

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM