Nyfödda skickas hem för tidigt

Nu kräver läkare att BB håller koll på barnen hela första veckan

RELATIONER

Nyfödda barn som skickas hem tidigt från BB följs inte upp ordentligt.

Det gör att tillståndet för barn med hjärtfel och infektioner förvärras.

Nu kräver barnläkare att Socialstyrelsen inför ett nationellt uppföljningsprogram.

- Utvecklingen med tidig hemgång har gått så snabbt att många sjukhus inte har hängt med att ordna rutiner för att kontrollera barnet efter hemgången, säger Jens Schollin, barnläkare i Örebro och ordförande i neonatalsektionen i Barnläkarföreningen.

Vårdtiderna på BB har förändrats dramatiskt. 1973 stannade mammorna i snitt drygt sex dygn på BB efter en normal förlossning. Tio år senare 5,5 dygn, för att 1993 vara nere i 3,3 dygn. I dag är den genomsnittliga vistelsen på BB efter en förlossning utan komplikationer cirka 2,5 dygn.

Nästan hälften av alla mödrar skickas nu hem inom två dygn. För 30 år sedan var det en procent. Variationerna är dock stora mellan olika landsdelar. I vissa landsting är det 80 procent av de nyförlösta som stannar på BB kortare än två dygn.

Dödliga sjukdomar

Flera sjukdomar hos de nyfödda barnen märks inte förrän efter några dagar och när efterkontrollen brister upptäcks inte sjukdomen i ett tidigt skede. I stället förvärras den.

En rapport från Södersjukhuset visar att antalet barn som återkommer och läggs in på sjukhus efter tidig hemgång har fördubblats på tio år.

- Hos en del mammor har inte amningen kommit i gång och då kan barnen bli uttorkade, en del får gulsot som man inte uppmärksammar hemma och sedan finns de svåra sjukdomarna som hjärtfel och infektioner, säger Jens Schollin.

Av de barn som har svåra hjärtfel lämnar 20 procent BB odiagnosticerade. Det innebär att ungefär 25 barn per år skickas hem med en dödlig sjukdom.

Om något barn har dött på grund av den tidiga hemgången är inte fastställt, men när sjukdomarna inte upptäcks tidigt leder det till ett stort lidande.

- Det som sker är att barnen hinner blir onödigt sjuka, det är svårt att vända det sjukdomsförloppet och det tar längre tid för hjärtbarn innan man kan operera. Det påverkar så klart barnens utgångsläge och möjligheter att återhämta sig, säger Jens Schollin.

Flera kontroller

På ett symposium på läkarstämman på fredagen krävde en grupp barn-och förlossningsläkare att Socialstyrelsen inom två år skapar ett nytt program för uppföljning med en kravlista där barnen kontrolleras fram till sjätte dagen.

- Man bör kontrollera syremättnad i blodet för att upptäcka hjärtfel, syn, hörsel, vikt, temperatur och flera andra saker, säger Jens Schollin.

Är det inte enklare att låta mamman och barnet stanna kvar på BB den tiden?

- Nej, det tror jag inte mammorna accepterar. Många vill gå hem inom 48 timmar. Att föda barn är inte ett sjukligt tillstånd. Vi ska inte hospitalisera friska saker i onödan, säger Jens Schollin.

Karin Olander/TT

ARTIKELN HANDLAR OM