Här är värsta dagisköerna

14 kommuner på svarta listan

RELATIONER

Flera kommuner lyckas inte ge barnen plats på dagis trots att föräldrarna anmält familjens behov i tid. 14 kommuner svartlistas i Skolverkets senaste undersökning.

Göteborg och Strömstad är värst.

Enligt lagen ska kommunen erbjuda en plats på dagis eller fritids inom tre-fyra månader från det att föräldrarna anmält sig. 14 kommuner lyckades inte med detta i september. Det visar en undersökning som Skolverket har gjort.

Flera av kommunerna ligger i Västra Götaland.

Göteborg och Strömstad är värst

I Göteborg och Strömstad har kommunpolitikerna brutit mot lagen i flera år, trots upprepade tillsägningar. De har kritiserats av Skolverket i samtliga undersökningar sedan 1995 utan att bättra sig.

– Kommunerna måste ta tag i detta, säger Birgitta Andrén, enhetschef på Skolverket.

I Göteborg skyller kommunpolitikerna på den höga inflyttningen.

Hur kommer det sig att kommunen aldrig bättrar sig?

– Vi har ökat med knappt 4 000 invånare om åren de senaste åren. Det gör att vi inte har kommit ikapp. Nu bygger vi ut med 1000 nya platser, säger Frank Andersson, s, som ansvarar för barnomsorgen i Göteborg.

Enligt Barbro Reinholdsson som är ordförande i Strömstads barn- och utbildningsnämnd, är maxtaxan bovet i dramat.

– Vi har hög inflyttning till kommunen i och med maxtaxan har ökningen av antalet dagisplatser inte räckt till, säger Barbro Reinholdsson, c.

Just nu är 20-25 barn utan dagisplats i Strömstad.

– Vi gör så gott vi kan men som det är i dag kan vi inte ordna platser åt alla, säger Reinholdsson.

Kommunerna kan inte straffas trots att de bryter mot lagen.

– De kan inte få böter och vi kan inte öppna nya dagis och tvinga kommunerna att betala för dem, säger Birgitta Andrén som hoppas att politikerna ska ta tag i problemen den här gången.

Den svarta dagislistan

Kommunerna som är sämst:

Så säger lagen:

Ulrika Nordin