RFSL anklagas för att uppmana till lagbrott

– Förslagen i samband med homosexuellas adoptioner strider mot FN:s barnkonvention

RELATIONER

STOCKHOLM (TT)

RFSL uppmanar till kriminell barnhandel i samband med homosexuellas adoptioner av barn från utlandet.

Det anser Joakim Wohlfeil, vice ordförande för Adoptionscentrum.

– Det här är lågvattennivå i debatten, säger Sören Andersson, förbundsordförande för RFSL.

RFSL uppmanar till att bryta mot svensk lag, Haagkonventionen och FN:s barnkonvention. Dessutom har organisationen ett '”beställarperspektiv'”, det vill säga att de främst ser till de vuxnas önskemål. Det skriver Joakim Wohlfeil, vice ordförande för Adoptionscentrum och Johan Högberg, nätverket Adopterades röst, i ett inlägg i Svenska Dagbladet på lördagen.

– Alla de förslag som RFSL har slängt fram på olika sätt innebär att man är i strid med FN:s barnkonvention och i många fall också Haagkonventionen. Förslagen inriktar sig på allt från att man undanhåller information till, i värsta fall, kontakter som får fram barn med ganska okonventionella metoder, säger Joakim Wohlfeil.

Enligt Joakim Wohlfeil är alla de kontakter för adoption som RFSL föreslagit oseriösa.

– Det är så att om vi befattar oss med de kontakter som vi blir föreslagna skulle vi antagligen förlora våra auktorisation för de länder det rör sig om.

Barnets bästa

RFSL:s förbundsordförande Sören Andersson känner inte alls igen sig i beskrivningen.

– Vi har inte kommit med konkreta förslag på kontakter, vi har gett exempel. Är det så att de saknar kontakter och behöver arbeta upp det så medverkar vi gärna i den processen, eftersom vi har rätt många internationella kontakter överhuvud taget, säger Sören Andersson och fortsätter:

– Vi har väldigt svårt att se hur de kan få vårt agerande till att kalla det för kriminell barnhandel. Man utgår från att vi enbart ser till vuxnas bästa, vilket vi definitivt inte gör. Det är barnets bästa som ska ligga i fokus vid alla typer av adoptioner.

Får inte påverka

Enligt Joakim Wohlfeil finns det inget land som accepterar internationell adoption till samkönade par. Den bilden delas inte av Sören Andersson.

– Det finns exempel. Bland annat fick ett lesbiskt par från Tyskland adoptera ett barn från Vietnam. I Storbritannien finns det en stor brist på adoptivföräldrar, och där har man ändrat lagstiftningen för att låta samkönade par adoptera. Det finns länder som har förändrat sin syn på homosexuella radikalt de senaste åren. Brasilien är ett sådant land, men så vitt jag förstår har Adoptionscentrum inte ens några kontakter med Brasilien, säger Sören Andersson.

Han anser att Adoptionscentrum under lång tid har försökt motverka homosexuella pars möjlighet att adoptera överhuvud taget och att alla förslag som RFSL kommer med avfärdas som oseriösa eller osannolika.

– Vi har enligt lagen skyldighet att ta emot ansökningar och hjälpa alla som har rätt att adoptera barn. Men vi får inte gå ut och påverka länderna för att försöka få dem att ändra inställning, säger Joakim Wohlfeil.

Pernilla Fagerström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM