Allt fler gravida kvinnor diskrimineras på jobbet

Antalet anmälningar fördubblade på ett år

RELATIONER

Fler gravida känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden.

Under förra året dubblades antalet anmälningar till Jämo.

– Det här är en av grunderna till att kvinnor diskrimineras mer än män, säger pressekreterare Eva Nikell till aftonbladet.se.

Gravida kan diskrimineras på flera sätt. De som tar kontakt med Jämo har en rad exempel. Det kan handla om att inte få en sökt tjänst, inte få förlängt vikariat eller om att få sparken under graviditeten.

Långt ifrån alla som känner sig diskriminerade hamnar dock hos Jämo. En del driver frågan via facket, andra gör det själva och det stora flertalet gör det inte alls.

– Många överväger inte ens att anmäla. Många söker inte ens arbete under graviditeten, säger Eva Nikell.

– Det här är en av grunderna till att kvinnor diskrimineras mer än män. Det är bara kvinnor som föder barn.

Fördubbling på ett år

De senaste åren har Jämo förbättrat sin statistik och bokför numera diskriminering i samband med graviditet under en punkt. 2001 fick Jämställdhetsombudsmannen in 12 anmälningar – förra året var siffran uppe i det dubbla eller mer (24-25).

Fortfarande är siffrorna små. Men ökningen är lavinartad, innan 2001 räknade myndigheten till mellan tre och fem anmälningar per år.

- Överhuvudtaget har antalet telefonsamtal och förfrågningar om detta ökat ganska dramatiskt, säger Eva Nikell.

Ökad medvetenhet

Hon ser ett par tunga skäl till ökningen:

Medvetenheten har ökat. Jämo drev under fjolåret kampanj och fler vet i dag att företag gör sig skyldiga till diskriminering om man betraktar graviditet som en belastning.

Arbetsmarknaden har förändrats. Det är ”lättare” att diskriminera när fler och fler har vikariat, projektanställningar och liknande.

Jämo arbetar därför i dag mer aktivt i frågor om graviditet och föräldraskap. Under det kommande året kommer fokus att läggas på tiden efter graviditeten.

– Det är uppenbart att det också handlar om småbarnsföräldrar som försöker kombinera familj och arbete. På så vis drabbar det också män, säger Eva Nikell.

Förlikning

Förra året vann Jämo för första gången ett mål i denna kategori i arbetsdomstolen. Myndigheten hoppas att segern ska få företag att inse att det inte är säkert att man kommer undan med diskriminering. Och redan i dag ser Jämo att flera av de anmälningar som kommer in tämligen omgående avslutas, eftersom en förlikning nåtts.

– Gravida kvinnor har egentligen ett starkare skydd än andra. Bara det faktum att ett företag vet om att en kvinna är gravid före hon drabbas av någon åtgärd – så är det upp till företaget att bevisa att åtgärden inte har med detta att göra, säger Eva Nikell.

Mattias Lundell