”Barnen blir feta av läsk”

WHO till attack mot tillverkarna i ny rapport

RELATIONER

I en ny larmrapport går världshälso-organisationen, WHO, till attack mot läskedryckstillverkarna:

– Ni bidrar till fetma bland barn.

WHO vill att staten ökar kontrollen över barns och ungdomars läskkonsumtion.

Foto: LOTTE FERNVALL
STORKONSUMENTER AV LÄSK I WHO:s larmrapport om fetma pekas läsk ut som en orsak till sjuklig fetma bland barn. Organisationen vill bland annat förbjuda läskförsäljning i skolorna. - Då köper man bara läsk i kiosken i stället, säger Viktor Ahlborg som tillsammans med bröderna Anton och Ludvig är storkonsumenter av läsk.

Sjuklig fetma bland barn breder ut sig allt mer – och en av bovarna till den trenden är läskedrycksföretagen.

Det menar WHO som i en ny rapport presenterar en rad punkter på hur konsumtionen av läsk och andra drycker med mycket socker kan minskas bland barn och ungdomar.

De vill att företagen ställs under statlig kontroll genom en rad åtgärder:

Reglera hur man i tv-reklam aggressivt vänder sig till barn och ungdomar i maknadsföringen.

Införa höga skatter på sockerintensiva drycker.

Förbjuda försäljning av läsk i skolor.

– WHO är en tung instans som alltid har väl underbyggda rapporter, säger Lena Kallings, utredare på Folkhälsoinstitutet.

Hon menar att läskdrickandet är en faktor bakom den ökade fetman - även i Sverige.

– Kombinationen av minskad aktivitet och ökad läskkonsumtion bidrar starkt till övervikten bland barn, säger hon.

Ökat med femtedel

I Jordbruksverkets senaste statistik framgår att konsumtionen av läsk och mineralvatten i Sverige ökat med 22 procent de senaste åren.

Nu dricker vi 91 liter per person och år.

Lena Kallings ger en rekommendation till rektorer på skolorna runtom i Sverige:

– Sluta sälj läsk till eleverna på skolans område.

Viktor Ahlborg, 15, som går på högstadieskolan Stavsborgsskolan utanför Stockholm, tror inte på ett försäljningsstopp.

– Då köper man bara läsk i kiosken i stället, säger han.

Tillsammans med bröderna Ludvig, 13, och Anton, 9, är han storkonsument av läsk – men tror inte att han dricker mer på grund av reklamen.

– Nej, möjligtvis vilket märke man dricker. Men knappast mängden, säger han.

Göran Orre, informationsdirektör för Carlsbergs bryggerier, menar att WHO:s larm främst gäller amerikanska förhållanden.

Mer gympa i stället

– I Sverige tar företagen sitt ansvar och har en balanserad marknadsföring.

– Ska staten göra insatser för folkhälsan är det viktigare att öka gymnastiken i skolorna och uppmuntra barn att röra på sig mer, säger han.

En burk coca cola – som att dricka elva sockerbitar

Så här många barn är feta

16 liter mer läsk – på 4 år

Antal liter läsk och cider per person och år.

Johan Edgar