Ny undersökning: Singelbarn mår sämre

Dubbel så stor risk för att de får psykiska problem, menar Socialstyrelsen

RELATIONER

Barn som växt upp med bara en förälder får oftare allvarliga psykiska sjukdomar och drogproblem

Det visar en stor svensk studie.

Forskare vid Socialstyrelsen har jämfört omkring 65 000 barn till ensamstående föräldrar med över 920 000 barn som har växt upp med båda sina föräldrar.

– Våra resultat visar en ökad risk för psykiska sjukdomar, självmord och självmordsförsök, skador och missbruk hos barn till ensamstående föräldrar, jämfört med dem i hushåll med båda föräldrarna, säger Gunilla Ringbäck Weitoft vid Socialstyrelsen.

Social och ekonomisk status är viktiga orsaker till exempelvis missbruksproblem och psykiska sjukdomar. Men även när dessa faktorer räknats bort var barnen till de ensamstående i studien överrepresenterade. Självmordsförsök och alkoholrelaterade sjukdomar var dubbelt så vanliga.

– Syftet med studien är inte att stigmatisera ensamstående föräldrar, utan att försöka hitta orsakerna bakom dessa ökade risker för deras barn, säger Gunilla Ringbäck Weitoft.

Studien publiceras i fredagens nummer av den medicinska tidskriften Lancet.

aftonbladet.se , TT