Fyra månaders amning skyddar barnet mot allergi

Var med i Aftonbladets undersökning om barnallergi

RELATIONER

Det räcker att amma i fyra månader för att barnet ska få ett bra skydd mot astma och eksem.

Det visar en studie som presenterades på Karolinska sjukhuset i dag.

Amning minskar risken att barn får astma. Efter fyra månaders amning räcker det om barnet ammas delvis för ett bra skydd. Det är ett resultat från den så kallade BAMSE-studien, som presenterades i dag i Stockholm.

Undersökningen är en av världens största barnallergiundersökningar. 4 000 barn har följts från födseln och de äldsta är i dag 8-9 år gamla.

Studien visar även att allergisjukdom bland barn i Sverige är vanligare än vad man tidigare trott. 40 procent av alla fyraåringar har någon typ av allergi.

Forskarna fastställer också att barn som saknar ärftliga allergianlag inte utsätts för ökad risk för astma eller allergi om familjen har pälsdjur när barnen är små. Huruvida risken ökar för barn i en familj med allergianlag vet forskarna inte. De familjerna undviker för det mesta att ha pälsdjur.

Förälder – delta i Aftonbladets barnallergienkät

Hanna Blanksvärd