Fyra av tio barn är allergiska

Ny studie: Kortvarig amning ökar risken för astma

RELATIONER

40 procent av alla fyraåringar har någon typ av allergi, visar en ny studie. Det är mer än vad forskarna tidigare trott.

I Sverige har astma och allergi mer än fördubblats de senaste 30 åren.

Det är främst barn och ungdomar som drabbats av den kraftiga ökningen. Det visar BAMSE-studien, en av världens största barnallergiundersökningar. 4 000 barn har följts från födseln och de äldsta är i dag 8-9 år gamla.

Forskarna vet inte säkert vad ökningen beror på, men pekar ut några riskfaktorer:

Kortvarig amning

Rökning under graviditeten

Dåligt inomhusklimat, till exempel mögel och fuktskador

Bland barn som utsatts för två riskfaktorer samtidigt var astma mer än dubbelt så vanligt som hos andra barn.

Amning minskar risk

Rökning under graviditeten ökar risken för astma dramatiskt.

– Fortfarande vid fyra års ålder är risken fördubblad, det visste vi inte tidigare, säger Magnus Wickman, projektledare och barnallergiläkare, till Svenska Dagbladet.

Studien visar att amning minskar risken för att barnet får astma. Efter fyra månaders amning räcker det om barnet ammas delvis för ett bra skydd.

Forskarna fastställer också att barn som saknar ärftliga allergianlag inte utsätts för ökad risk för astma eller allergi om familjen har pälsdjur när barnen är små. Huruvida risken ökar för barn i en familj med allergianlag vet forskarna inte. De familjerna undviker för det mesta att ha pälsdjur.

44 procent av läsarna har allergiska barn

Bland de svarande på Aftonbladets enkät var 43 procent allergiska. 44 procent hade barn med allergibesvär.

Läsarnas berättelser

Ställ dina frågor till barnallergiläkaren

Hanna Blanksvärd