Ny kampanj ska locka pappor att ta hand om barnen

RELATIONER

MALMÖ

Ett kvarts sekel har gått sedan tyngdlyftaren Lennart Hoa Hoa Dahlgren var försäkringskassans affischnamn för att locka till pappaledighet. Men fortfarande tar papporna bara ut en försvinnande liten del av föräldraledigheten. I Skåne drar myndigheter i gång en ny kampanj för att få männen att stanna hemma med sina barn.

- Det är framförallt attityderna hos myndigheterna vi vill komma åt. Det kan vara så att det finns en mer konservativ tradition här nere och nu vill vi att personalen ska få tydliga besked om vad som gäller av arbetsgivarna, säger Kajsa Öbrink, jämställdhetsdirektör på länsstyrelsen i Skåne till TT.

Ända sedan föräldraförsäkringen infördes 1974 har föräldrarna kunnat dela på ledigheten. Men efter nästan 30 år är det fortfarande kvinnorna som stannar hemma med barnen - förra året togs bara 15,5 procent av föräldraledigheten ut av männen.

Och för de skånska papporna är siffran runt 14 procent, vilket är den tredje lägsta i landet. Därför har länsstyrelsen, Region Skåne och Försäkringskassan i Skåne startat en kampanj med siktet inställt på att ledigheten ska delas lika.

Informationsfilm

Bland annat har myndigheterna låtit producera en informationsfilm, som inte bara ska visas för blivande föräldrar utan också för personal inom mödravården och på försäkringskassorna.

Anna Karin Wallberg på TCO ser också bristen på kunskap hos blivande föräldrar och hos myndigheter som ett stort problem. Ett av skälen som anges till den sneda fördelningen brukar vara att männen i regel har högre löner och därmed riskerar ett större inkomstbortfall.

Samtidigt kompenserar en del arbetsgivare, såväl offentliga som privata, delar av inkomstbortfallet. Men det är det långt ifrån alla som känner till, enligt Anna Karin Wallberg.

- Det är nästan det mest allvarliga. När föräldrar i en valsituation räknar med ett inkomstbortfall utan att veta att de faktiskt kan få mer pengar, säger hon.

Pappamånad

Enligt Anna Karin Wallberg vet en del av de blivande papporna inte ens om att det finns en särskild pappamånad.

Förutom mer information borde taket för socialförsäkringen höjas för att få papporna att stanna hemma, enligt TCO. Att kvotera föräldradagarna tror förbundet däremot inte på.

-  Det svåra är att förändra attityder. När mammorna sitter hemma vid köksbordet och funderar på vem som ska vara föräldraledig så ska de vara medvetna om vad beslutet innebär. Det är då man väljer hur det ska se ut för resten av livet, säger Anna Karin Wallberg.

Anna Nyberg/TT