De säger nej till hårdare straff för våld mot barn

1 av 4
Nina Pripp, justitieråd: – Vi avger ett yttrande där vi anger hur vi ser på saken. Därut-över har vi inget att tillägga. Vi är tre personer som sitter och formulerar yttrandet, av detta ska framgå vad vi tycker.
RELATIONER

Lagrådet säger nej till Thomas Bodströms krav på skärpta straff för våld mot barn.

Onödigt, anser de efter att ha granskat regeringens förslag.

Men justitieministern ger sig inte.

Simon, 3, stampades till döds av sin styvpappa för att han hade bajsat på sig. Dom: tre och ett halvt års fängelse.

En några veckor gammal bebis slutade att växa för att hennes pappa brutit av hennes armar och ben. Dom: ett och ett halvt års fängelse.

Två uppmärksammade fall av barnmisshandel som skakat Sverige.

Läsarna rasade

112 000 Aftonbladet-läsare rasade mot den rådande lagstiftningen. Och justitieminister Thomas Bodström lovade längre fängelsestraff för misshandel av barn.

Men lagrådet, som granskat regeringens förslag, tycker att lagen är fullt tillräcklig. Det finns i dag möjlighet att döma ut extra hårda straff vid brott mot barn.

Förslaget får kritik på ett flertal punkter. Lagrådet tror att den föreslagna lagändringen kan skapa tvivel och problem.

Därför säger de nej till strängare straff.

- Jag är besviken. Man frågar sig om de har tillämpat nån form av barnperspektiv och åtanke på FN:s barnkonvention när de fattat det här beslutet, säger barnombudsmannen Lena Nyberg.

Kampen fortsätter

Thomas Bodström är fast besluten att driva igenom lagändringen.

- Även om det sedan tidigare är praxis så rapporterar åklagarna att det inte följs överallt. Det är ett bevis på att det behövs en precisering, säger han.

Nu ska förslaget skrivas om. I sommar är lagändringen genomförd - om justitieministern får sin vilja igenom.

- Jag är optimist, det tror jag vi ska klara.

––––––––––––––––––––––––

Det här faller på Lagrådets bord

Består av domare från Högsta domstolen och Regeringsrätten.

Yttrar sig om nya lagförslag från regeringen och riksdagsutskott.

Undersöker om det nya förslaget stämmer ihop med grundlagarna, rättsordningen och rättssäkerheten. Förslaget ska också vara tillräckligt precist för att dess syfte ska uppnås.

––––––––––––––––––––––––

Fatima Johansson