Folsyra ger inte tvillingar

Ny studie går emot tidigare forskningsresultat

RELATIONER

STOCKHOLM

Folsyra, som förebygger ryggmärgsskador hos foster, ökar inte sannolikheten för tvillingfödslar.

Det visar en studie som publiceras i den medicinska tidskriften Lancet.

Men Livsmedelsverket litar inte på resultatet.

Studien har gjorts av amerikanska och kinesiska forskare och omfattar en kvarts miljon kinesiska kvinnor.

Svenska myndigheter har, till skillnad från många andra länder, beslutat att inte tillsätta folsyra i maten trots att ämnet har visat sig motverka bland annat den mycket allvarliga fosterskadan ryggmärgsbråck.

För och emot

Skälet är bland annat en svensk studie på 2 569 kvinnor som visat att sannolikheten för tvillingfödslar ökar från 1,5 till 2,8 procent om den gravida kvinnan ökar folsyreintaget.

Undersökningen gjordes i Lund under ledning av professor Bengt Källén för ett par år sedan.

Källén beräknade att om 300 000 svenska kvinnor tar folsyra som kosttillskott skulle det födas 225 fler tvillingpar i landet. De föds oftare för tidigt, har lägre födelsevikt och löper något större risk att drabbas av hjärnskador än andra nyfödda.

Mot detta ställdes att minskningen av antalet barn som föds med ryggmärgsbråck bara skulle bli fyra, fem stycken per år. Källén ansåg att man bör väga fördelar mot nackdelar.

Inget samband

Men den nya stora undersökningen visar att det inte finns något samband mellan folsyra och tvillingfödslar. Antalet tvillingar var precis lika stort i gruppen som fick folsyretillskott som i den som inte fick det.

Studien är den första som gjorts på så många unga kvinnor. Andra undersökningar som hittat ett samband mellan folsyra och tvillingar har varit små och inkluderat äldre kvinnor som fått fertilitetsbehandling, vilket ökar sannolikheten för tvillingfödsel.

Men Livsmedelsverket låter sig inte rubbas av den nya studien, skriver Dagens Nyheter.

Åke Bruce som har hand om frågan på livsmedelsverket är skeptisk till den vetenskapliga kvaliteten.

– Kinesiska studier i all ära, med det är stora skillnader i kostvanor, genetiskt och sjukdomsmässigt mellan Kina och Sverige, säger han till tidningen.

TT