Adoptivbarnen blir fler

RELATIONER

STOCKHOLM

Förra året kom fler adoptivbarn till Sverige än på 15 år. Genom de sex auktoriserade adoptionsorganisationerna togs 1 008 barn hit, en ökning med tio procent sedan 2001, skriver Dagens Nyheter.

Nästan en tredjedel av barnen, 325, kommer från Kina som har generösare regler vad gäller adoptivföräldrarnas ålder och utbildning än många andra länder. Nästan alla de kinesiska barnen är flickor.

Adoptionerna blir fler trots att kostnaderna för dem ökar. En adoption från Kina kostade 1999 cirka 99000 kronor. I dag går den på omkring 131 500. Det statliga bidraget till adoptivföräldrar är 40 000 kronor.

Sedan 1969, då statistiken blev mer detaljerad, har omkring 43 000 barn adopterats från utlandet. Mer än hälften kommer från Asien.

På 1970- och 1980-talen kom årligen mellan 1 200 och 1 800 adoptivbarn till Sverige. Mellan 1987 och 2001 kom 700-900 barn per år.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM