Kvinnor är bäst på babyspråk

Bebisar förstår mamma bättre än pappa, visar ny studie

RELATIONER

Kvinnor är bättre på babyspråk än män, påstår forskare.

För att bli skickligare på att kommunicera måste pappor umgås mer med sina bebisar.

Kvinnor är oftare tillsammans med barnet och blir därför bättre på att kommunicera, menar forskarna.

En ny studie, offentliggjord i tidningen New Scientist, visar att kvinnors sätt att tala med bebisar är effektivare än mäns. Det beror på att kvinnor oftare är hos barnet och därför lär sig vilka ljud som det svarar på.

Test med datorprogram

Undersökningen genomfördes med hjälp av ett datorprogram. Eftersom spädbarn åtskiljer tonlägen snarare än ord ställdes programmet in att analysera talrytm, ton- och höjdläge.

I studien ingick sex föräldrapar som ombads tala till datorn som de talar med sina barn och framkalla reaktioner med olika slags kommentarer, till exempel berömma eller på skarpen säga åt att inte röra vassa föremål eller elektriska apparater. Datorprogrammet, som utvärderade föräldrarnas babyprat, lyckades särskilja berömmande och ogillande kommentarer till 80 procent. Tolv procent fler av mammornas kommentarer identifierades på rätt sätt, vilket enligt forskarna betyder att kvinnor använder tydligare ljud än män när de talar med spädbarn.

Talar på olika sätt

Psykologen som ledde studien, Gerald McRoberts vid Lehigh-universitetet, menar att det kan bero på att datorn inte uppfattar mäns talegenskaper ordentligt eller att männen hade varit mer avslappnade i testet. Hur som helst framgick det tydligt att mammor och pappor talar till småbarn på olika sätt, menar han.

Att låta riktiga bebisar ingå i studien vore för komplicerat av flera orsaker.

– Du kan få en baby att le och skratta massor av gånger i ett experiment. Men börjar den gråta en endaste gång och är det kört och testet får avbrytas, säger Gerald McRoberts till BBC News.

Hanna Blanksvärd

ARTIKELN HANDLAR OM