Ny lagar ska skydda utsatta barn

Strängare straff för barnmisshandel efter uppmärksammade fall

RELATIONER

Misshandel och andra grova brott mot barn inom familjen kan i framtiden komma att straffas hårdare.

Det är innebörden i ett av regeringens många och digra lagförslag för att stärka skyddet för barn som far illa.

Folkhälsominister Morgan Johansson presenterade på fredagen regeringens förslag till samlade grepp för barn i utsatta situationer. Det gäller inte bara barn som utsätts för grova brott och vanvård inom hemmets väggar utan även för dem som är i riskzonen för kriminalitet eller placerade inom olika former av samhällsvård. Det är flera olika lagar som berörs av regeringsförslaget och som innebär förtydliganden på flera punkter. Socialtjänsten får bland annat utökat samordningsansvar för insatser mellan olika myndigheter och över kommungränserna.

- Det viktiga är att föra in barnperspektivet och anpassa lagstiftningen till FN:s barnkonvention, säger Morgan Johansson.

Stormig debatt

Ett av de mer uppmärksammade tilläggen görs i brottsbalken och tar sikte på brott som förövas av barnets närstående, till exempel föräldrar, vårdnadshavare, mor- och farföräldrar.

Den senaste tiden har debatten stormat kring flera uppmärksammade fall av våld mot barn som givit straff i den lägre delen av straffskalan. Framförallt gällde det straffet på tre års fängelse för styvpappan som sparkade ihjäl en treårig pojke i Spånga utanför Stockholm. Hovrätten skärpte senare straffet till fängelse i fem år.

I en remiss till lagrådet föreslog regeringen också en uppstramning av lagen som ansågs kunna leda till strängare straff. Men så sent som i januari i år sa lagrådet nej. Förslaget skulle inte innebära någon skillnad, ansåg landets högsta domare.

Modifierat förslag

Nu kommer alltså folkhälso- och socialtjänstministern med stöd av vänster- och miljöpartierna igen med ett modifierat förslag till straffskärpningsgrund.

- Regeringen gör den bedömningen att det behövs ett mer heltäckande skydd än vad dagens lagstiftning ger. I ärlighetens namn har vi inte fullt utnyttjat de straffskärpningsgrunder som finns. Vi vill nu markera att misshandel är särskilt allvarligt när den utförs i hemmet och rubbar barns trygghet och tillit till sina föräldrar eller andra närstående vuxna, säger Morgan Johansson.

Kvalificerad trygghet

Enligt förslaget tillförs nu alltså en ny punkt i brottsbalken som, enligt regeringen, tydligare än i lagrådsremissen, värnar barnet och lyfter fram att det är en kvalificerad form av trygghet som avses.

Ett försvårande och straffskärpande moment ska också vara om barnet blir vittne till hur den ene föräldern misshandlar den andre.

- Det medför också att straffet för kvinnomisshandel kryper upp i straffskalan, säger Morgan Johansson.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM