Sverige är bäst i världen på barnledigt

RELATIONER

Politikerna har stor makt att påverka vem som jobbar och vem som är hemma med barnen.

Det visar sociologen Tommy Ferrarini i en avhandling. Han har jämfört föräldraförsäkringarna i 18 länder.

En föräldraförsäkring av svensk modell, för både män och kvinnor och byggd på vad föräldern tjänar, har positiva effekter. Den gör att fler kvinnor förvärvsarbetar och att fattigdomen bland barnfamiljer minskar.

Av de 18 undersökta länderna har bara Norden och Kanada den sortens system. Andra länder har valt vårdnadsbidrag på betydligt lägre belopp.

– Politikerna säger att vårdnadsbidraget är en valmöjlighet för föräldrarna, men det blir nästan alltid mamman som tar barnledigt eftersom hon tjänar minst. Systemet stöder den traditionella familjen genom att skapa en hemmafruroll, säger Tommy Ferrarini, Stockholms universitet.

Födelsestrejkar

Inkomstrelaterad föräldraförsäkring hänger ihop med att det finns många kvinnor på beslutsfattande poster i landet. Systemet går också hand i hand med en väl utbyggd barnomsorg så kvinnorna inte behöver välja mellan jobb och familj.

– I länder där kvinnan måste göra ett val händer det att de födelsestrejkar. De väljer karriären i stället.

Åt vilket håll går föräldraersättningarna i framtiden?

– Att få papporna att ta del av barnledigheten i större utsträckning.

Bland de undersökta länderna har bara Sverige och Norge öronmärkta pappamånader.

Politikerna kan alltså påverka människors val och attityder?

– Ja, politikerna har ju en målsättning med att satsa på ett visst system, säger Tommy Ferrarini.

Länderna som ger föräldralediga störst andel av förvärvsinkomsten under barnets första år (även barnbidrag inräknat):

Tidigare artiklar

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM