Högre dödsrisk för bebis född på natten

RELATIONER

Barn som föds på natten löper högre risk att dö den första levnadsveckan än bebisar som föds på dagen. Resultatet kommer från en studie som bygger på uppgifter från det medicinska födelseregistret om nära 700 000 födslar under 1991 till 1997, skriver Upsala Nya Tidning.

Den ökade dödligheten gäller inte själva förlossningen, utan under den följande veckan. Varför det är så är inte känt, men Olof Stephansson, som arbetat med studien, menar att minskad bemanning nattetid i kombination med trötthet kan vara en orsak till allvarliga olyckor och fel.

Sara Milstead