Är ditt barn hyperaktivt eller bara trött?

ADHD-barn kan lida av vanlig sömnbrist

RELATIONER

En del barn som tros lida av ADHD kan bara vara övertrötta.

Ny forskning visar att många barn som har fått dignosen egentligen lider av dålig sömn eller kraftig snarkning, skriver CNN.com.

– Budskapet till föräldrar är att om de har ett överaktivt barn som även snarkar är det möjligt att det finns ett samband, säger David Gozal, författare till studien, från Louisvilles universitet.

Hans studie, som publicerades i tidskriften Pedriatics, visade att ungefär var fjärde barn mellan fem och sju år med milda ADHD-symptom även snarkade. I vissa fall var andningsproblemen så svåra att de kunde jämföras med sömnapne, då andningen blockeras upprepade gånger under natten och sömnen störs.

”Symptomen minskar”

– Genom åren har vi sett många barn som kan sluta med ADHD-medicinerna då de får hjälp med sin sömnapne, säger Gozal.

ADHD kännettecknas av koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsisitet.

– Barnläkare och föräldrar bör känna till att hos en del av dessa hyperaktiva barn kan symptomen bero på att de snarkar eller lider av sömnapne. Behandling av sömnproblemen kan åtminstone leda till en minskning av symptomen, om de inte försvinner helt, säger Gozal.

Lotta Zachrisson