Unga män vill ta mer pappaledigt

Ny undersökning av TCO

RELATIONER

Unga män som inte har några barn är mest intresserade av att dela på föräldraledigheten, visar en Sifo-undersökning TCO har låtit göra.

I undersökningen, som presenteras på Dagens Nyheters debattsida, har 750 män i åldern 20 till 40 år intervjuats. 57 procent av dem hade inga barn och de flesta av dem var i åldern 20 till 30 år.

Över hälften av männen som ännu inte har några barn uppger att de vill vara lediga halva föräldraledigheten eller längre. I synnerhet män i åldern 20 till 29 vill ha lång pappaledighet.

Av de tillfrågade anser 73 procent att det är bäst för barnen om föräldrarna delar på ledigheten.

På frågan om vad som skulle få intervjupersonerna att ta ut längre föräldraledighet svarar hälften av dem med barn högre ersättning. En av tio anger en annan situation på jobbet.

Tio procent uppger att de inte vill ta ut mer föräldraledighet.

Det finns starka välfärds- och jämställdhetsskäl att säga ja till en höjning av taket i föräldraförsäkringen vid halvårsskiftet, skriver TCO-ordföranden Sture Nordh i debattartikeln.

Under onsdagen samlas regeringen till överläggningar om vårbudgeten.

TT