Farliga leksaker stoppas

Pistoler från Toys R us riskerar barnens hörsel

RELATIONER

Knallpulverpistoler från

Toys R us stoppas av Marknadsdomstolen.

– Pistolerna är som rysk roulett för barnens hörsel, säger Wanda Geisendorf, barnsäkerhetsexpert på Konsumentverket.

Foto: KONSUMENTVERKET
KAN SKADA Dessa knallpulvervapen har fått underkänt av Konsumentverket för att de smäller för högt. Överst Gonher Comando SF-2 nr 133 och Gonher Winchester nr 93. Underst från vänster Magnum Gonher 2 nr 6065, Gonher Elite nr 46 och Gonher Magnum nr 127.

För andra gången på ett år slår Konsumentverket till mot knallpulverpistoler och -gevär.

– Vi kan inte acceptera att barn utsätts för ljudnivåer som är lika höga som inom försvaret, där det krävs hörselskydd i form av både propp och kåpa, säger barnsäkerhetsexperten Wanda Geisendorf.

Pistolerna finns kvar

När konsumentombudsmannen förra året stämde Top Toys, som driver leksakskedjan Toys R us i Sverige, uppgav företaget att de upphört med försäljningen av pistolerna.

Men en slumpmässig kontroll som Konsumentverket nyligen gjort visar att butikerna fortfarande säljer pistoler som ligger över EU:s gränsvärde, 125 decibel mätt på 50 centimeters avstånd.

– Statens provnings- och forskningsinstitut har testat leksakerna med standardknallpulver och då överskrider de gränsvärdet, säger Wanda Geisendorf.

Jon Vestrup, produktsäkerhetschef på Top Toys, tillbakavisar kritiken och menar att pistolerna ska användas, och testas, med det knallpulver som anges på förpackningen.

En förklaring som Konsumentverket underkänner.

– I hälften av fallen överskreds gränsvärdena även med rekommenderat knallpulver. Det liknar närmast rysk roulett, säger Wanda Geisendorf.

Kan dömas till vite

För att stoppa Top Toys har Marknadsdomstolen nu utfärdat ett interimistiskt förbud att sälja pistolerna tills domstolen sagt sitt. Bryter företaget mot förbudet kan ett vite på 400 000 kronor dömas ut.

Pistolerna som utpekas är Gonher Winchester nr 93, Gonher Comando SF-2 nr 133, Magnum Gonher 2 nr 6065, Gonher Magnum nr 127, Gonher Bronco nr 121 och Gonher Elite nr 46.

Britt Peruzzi

ARTIKELN HANDLAR OM