Varannan kommun har ”nattis”

Skolverket efterlyser ytterligare 400 platser

RELATIONER

Drygt hälften av landets kommuner erbjuder barnomsorg på kvällar och nätter, men över 300 platser till behövs för att täcka behovet.

Den vanligaste formen är nattöppna förskolor, men även familjedaghem och omsorg i hemmet förekommer i de 150 kommuner som erbjuder barnomsorg på kvällar och nätter.

Skolverkets kartläggning som presenterades på måndagen visar att det i ett 60-tal av alla kommuner finns ett större behov av ''nattis'' än vad som kan tillgodoses. Enligt deras egna beräkningar behövs mellan 300 och 400 platser till för att hjälpa alla familjer.

Olika motiv

Av de 140 kommuner som inte anordnar nattomsorg anger 104 att det inte finns någon efterfrågan. De resterande 36 uppger andra skäl, oftast att kommunen har fattat ett politiskt beslut att inte erbjuda nattomsorg.

Trots att hälften av kommunerna ordnar omsorg på obekväma arbetstider är det inte många barn som berörs av verksamheten.

Totalt hade knappt 3 000 förskolebarn och skolbarn nattomsorg under den vecka (vecka 4 år 2003) som Skolverket genomförde sin kartläggning.

Det kan jämföras med de 630 000 barn som omfattas av kommunernas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Ingen skyldighet

Ungefär tre fjärdedelar av barnen som omfattas av kommunernas ''nattis'' tas emot i en förskola som är öppen dygnet runt. Ofta tar man emot även skolbarn. För sex procent av barnen har omsorgen lösts genom att en person kommer hem till barnet. Resten av barnen är i familjedaghem.

Det stora flertalet kommuner försöker ordna omsorg på obekväma arbetstider till de familjer som har behov av det. Ofta rör det sig endast om enstaka barn. Som kontrast finns det ett mindre antal kommuner som uppger att de inte erbjuder sådan omsorg eftersom det inte är lagstadgat konstaterar Skolverket i sin rapport.

TT