Mamma, pappa, blir det världskrig nu?

RELATIONER

Mördare hamnar i fängelse. De som dödar i krig kommer hem som hjältar. Hur förklarar man det för sitt barn? Går det överhuvudtaget att förklara krig eller ska man undvika ämnet?

- Nej, det går inte att förklara krig för barn, säger Olof Risberg, barnpsykolog på Rädda Barnen. Krig går stick i stäv med barns sätt att tänka. När man ska prata krig med barn måste man välja perspektiv; realistisk tråkmåns eller politiskt perspektiv. Jag tycker att man ska våga prata om motsättningar, makt, ekonomiska orättvisor och religiösa konflikter. Då blir det kanske lite begripligare.

Vilka är de vanligaste frågorna som barn brukar ställa när man pratar om krig?

- Varför? Hur kan man göra sådär mot barn? Vad händer med mammorna som blir kvar hemma? Vem ska ta hand om familjen om papporna dör? Kommer den som dödar i fängelse? För barn är det omöjligt att förstå hur det kommer sig att mördare hamnar i fängelse medan de som dödar i krig hyllas som hjältar.

Små barn ska man skydda i den mån det går och inte diskutera frågorna närmare, tycker Olof Risberg. När man talar med äldre barn är det viktigaste att man svarar så ärligt man kan på alla frågor och ger uttryck för egen förtvivlan eller förvirring.

På TV visas byggnader som pulveriseras i eldhav, explosioner och människor som flyr för sina liv. Förstår barnen vad de ser på TV?

- Man kan säga att barn förstår ganska lite men registrerar allt. Vuxna kan abstrahera och tänka att det är långt till Bagdad. Men så är det inte för barnen. Ena stunden tittar man på Emil i Lönneberga och den andra på missiler som far. Båda blir lika verkliga för barnen som naturligtvis undrar när det blir krig här hemma och lever ut oron i exempelvis aggressiva lekar.

Ska man låta en 6-åring se på TV-nyheterna?

- Nej! säger Olof Risberg. Jag har överlagt med min kollega här och vi är eniga om att så små barn ska inte titta på nyheterna. Det är hänsynslöst eftersom barnet inte kan ta in informationen. Och en absolut förutsättning när äldre barn tittar på nyheterna är att man inte överger det utan är med och pratar om det man ser. Det kan man gott ha som regel ända upp till tonåren. Något annat man kan komma ihåg är att man bör välja de tidiga sändningarna, som är något mindre detaljerade.

5 bästa råd till föräldrar:

Terri Eriksson