”Säg ifrån”

RELATIONER

Lena Fälth arbetar som kurator på en grundskola i Göteborg. Som förälder måste man ta i rejält med hårdhandskarna när barnen använder fula ord, säger hon. Grundregeln är att aldrig låta orden passera obemärkt.

Lenas fem råd till maktlösa föräldrar:

Lägg dig i språkbruket

Markera varje gång de fula orden dyker upp. Tala om vad de betyder och var tydlig med varför du reagerar på dem. Diskutera också vad orden betyder i olika sammanhang. Förklara att det som kan vara okej att

säga bland sina kompisar inte alltid är okej att säga i hemmet.

Sätt tydliga gränser

Var sträng och våga säga ifrån när ditt barn använder fula ord. Glöm inte att det är du som förälder som bestämmer vilka regler som ska gälla hemma. Barn och ungdomar vill provocera och få fram en reaktion. Det är ditt ansvar att dra gränsen.

Var ett gott exempel

Var noga med att själv använda ett bra språk – svär

inte inför barnen. Undvik att gapa och skälla. Barn tar

efter sina föräldrar och om inte du visar respekt för ordens betydelse kommer inte heller barnen att göra det.

Ta stöd av andra vuxna

Våga prata med dina vänner och andra föräldrar. Kanske kan ni bilda en stödgrupp och göra någonting gemensamt åt det fula språket.

Väck lusten till språket

Visa nyfikenhet inför språk i största allmänhet och ansträng dig att göra det till någonting lustfyllt. Uppmuntra ditt barn att läsa böcker och tidningar. Kom ihåg: att läsa är ett av de bästa sätten att utveckla sitt språk.