En bra affär för klädtillverkarna

RELATIONER

Olika kläder för pojkar och flickor betyder mer pengar till företagen.

Micael Dahlén, doktor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm, säger att företagen delvis satsar på så olika produkter till flickor och pojkar för att marknaden ska bli större.

– Det handlar också om ett cirkelresonemang: Företagen säljer det kunderna vill ha, kunderna köper det som erbjuds. Det är svårt att önska något man inte vet finns.

Forskaren Ylva Elvin-Nowak håller med:

– Det är klart att det finns tankar om att de som har både en flicka och en pojke ska handla dubbelt.

”Kör med säkra kort”

Kan företagen förändra de stora skillnaderna i utbudet om de vill?

– Ja, de största företagen har störst utrymme att förändra, men de tar också störst risk eftersom de har stor distributionsapparat. Men företagen har inte alltid tid och råd att nyskapa. De kör med säkra kort, säger Micael Dahlén.

Cecilia Gustavsson