Läkare: Hormoner styr när barn väljer leksaker

1 av 2
Flickhelikopter.
RELATIONER

Föds flickor och pojkar olika, och vill därmed ha olika saker?

Om det går åsikterna vitt i sär.

Ja, säger barnläkaren Anna Nordenström, Huddinge sjukhus. Hon har studerat hur flickor med en sjukdom som ger överskott på manligt hormon väljer leksaker jämfört med flickor med normala hormoner.

– Vi såg klart att de med mest manligt hormon föredrar pojkleksaker. I studien var de inte intresserade av flickleksakerna. Det manliga hormonpåslaget börjar redan före födseln, och vi fann att hormonernas påverkan slog igenom kraftigt trots att flickorna behandlas så att de får normala nivåer så fort de fötts.

Flickorna fick välja mellan ”pojkiga” saker som bilgarage och byggklossar, ”flickiga” saker som teservis och docka och neutrala saker som kortlek.

Nej, säger socialpsykolog Lars-Erik Berg på Sitrec, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

– Den tanken är befängd. Det handlar om att omgivningen ställer olika krav på flickor och pojkar från början. Man behandlar pojkar som mer aktiva, flickor ses som små dockor. Pojkar lär sig att identifiera sig genom att vara fysiskt aktiva, flickor genom att förverkliga sig i relationer. Det ser man redan i tvåårsåldern. Den mesta indoktrineringen av barnen sker omedvetet.

”De vill ha olika saker av naturen”

Leksakshandlarna försvarar skillnaderna mellan flick- och pojksaker.

Cecilia Gustavsson