Amma länge - så får du duktiga barn

Forskare: Krångliga bebisar blir framåt i skolan

RELATIONER

JÖNKÖPING

Lite krångliga med mat och sömn som bebisar. Men duktiga och framåt när det är dags att börja skolan.

Sådana blir barnen som ammas länge, framgår av en ny doktorsavhandling.

- Jo, det stämmer nog rätt bra, säger småbarnsföräldrarna Isak och Lena Knutsson i Jönköping.

Foto: KAI REHN
SMARTA POJKAR Isak och Lena är inte alls överraskade över forskarresultatet. Deras tre pojkar Teng, Terje och Torgny har alla blivit ammade länge - och de lär sig snabbt nya saker.

Alla deras tre glyttar har ammat i minst elva månader.

Lång eller kort amningstid har alltid varit ett känsligt kapitel för nyblivna föräldrar. Nu har psykologparet Margareta och Lennart Viberg i Lund fördjupat sig i ämnet och lägger inom kort fram en doktorsavhandling. Grundmaterialet är enkätsvar och några längre intervjuer med föräldrar till 120 barn från åtta månader till sex år.

Och svaren visar bland annat att barn som ammas länge inte har samma behov av snuttefilt, gosedjur, napp och tumme.

Med lång amning avses barn som får bröstet längre än åtta månader.

Enligt studien blir dessa barn något krångligare att avvänja, de blir mer föräldrabundna och deras nattsömn oroligare.

Bonusen kommer senare - när barnet ska börja skolan.

- Här har vi fått fram att det finns ett tydligt samband mellan längre amningstid och barnens utveckling, säger Margareta Viberg.

- Vid fem års ålder visade det sig att barnen som ammats länge hade utvecklats snabbare i flera avseenden.

Vad ser ni som den viktigaste slutsatsen i studien?

- Att vi får ett samhällsklimat där föräldrarna har stöd och förståelse under spädbarnstiden. I det ingår att den viktiga amningsrelationen skyddas. Just under den perioden har många föräldrar en känsla av otillräcklighet.

Ville inte ha snuttefilt

Isak och Lena Knutsson i Jönköping blir inte särskilt förvånade över rapporten. Deras tre pojkar, Teng, 6, Terje, 4, och Torgny, 1,5, har ammat länge.

- De två äldsta i elva månader och lille Torgny 13 månader - och ingen av dem är särskilt beroende av snuttefiltar eller nappar.

- Alla tre har varit lätta att avvänja, så det stämmer inte riktigt med studien, säger Lena.

Däremot tycker de att resonemanget om skolmognad känns troligt.

- Absolut, Teng har varit tidig med allt, han kan skriva sitt och brödernas namn, han räknar enklare tal och framför allt: han lärde sig cykla på 20 minuter. Utan stödhjul, säger Isak.

Ebba von Essen