Gör barn nu – om du vill ha en flicka

Ny forskning: pojkarna blir till på hösten

RELATIONER

Blivande föräldrar som vill ha en flicka ska sätta i gång nu. De som däremot vill ha en pojke bör vänta till hösten.

Enligt italienska forskare föds det nämligen fler pojkar under de gynnsamma sommarmånaderna. Det är naturens sätt att hjälpa de svagaste fostren, pojkarna.

Foto: PHOTODISC
pojke eller flicka? Enligt italienska forskare beror det på när på året du blir gravid.

Att manliga foster är känsligare än kvinnliga och att fler förolyckas under graviditeten är redan känt.

Även att den mänskliga kroppen försöker motverka detta genom att öka antalet manliga foster. Av 1 000 graviditeter är 511 foster manliga och 489 kvinnliga.

”Naturen förstår”

Forskare på Policlinico i Modena i Italien hävdar nu att även naturen lägger sig i för att hjälpa de svagare manliga fostren överleva. Mellan september och november blir 535 foster manliga och bara 465 kvinnliga.

Det innebär att under den tid på året när klimatet är bäst för nyfödda, under sommarmånaderna, föds det flest pojkar.

– Naturen förstår att manliga foster och nyfödda är mer sårbara än kvinnliga och försöker ge pojkar ett försprång, säger dr Angelo Cagnacci på Policlinico i Modena till BBC.

Menliga celler delar snabbare

Forskarna har tittat på statistik från över 14 000 födslar. De drar slutsatsen att om du vill ha en pojke i den här delen av världen ökar dina chanser om du försöker bli gravid mellan september och november.

– Och även om antalet befruktningar är lägre under mars, april och maj, så är det under de här månaderna du har störst chans att få en dotter, säger dr Angelo Cagnacci.

Anledningen är forskarna övertygade om, däremot vet de ännu inte hur naturen gör för att påverka detta. Men de har ett par teorier.

– Cellerna i manliga embryon delar sig snabbare och i vissa hormonella förutsättningar i livmodern kan det betyda att ett manligt embryon kan överleva medan ett kvinnligt inte hade klarat sig, säger Angelo Cagnacci.

– Det är också möjligt att spermakoncentrationen kan variera beroende på årstiden.

”Lägg ägg under sängen”

Här är några skrockfulla teorier som alla saknar stöd i modern forskning.

Peter Löwendahl-Nyrén