Stockholmsbarnen har längst dagar i förskolan

RELATIONER

Barnen i Stockholms län tillbringar längst tid av alla i Sverige på dagis eller fritids.

Och färre personal än i något annat svenskt län jobbar med dem.

Det visar siffror som Kommunförbundet sammanställt.

Barnen mellan ett och tolv år i Stockholms län tillbringar i genomsnitt 62 procent av heltid på dagis eller fritids.

I praktiken är de små barnen många gånger längre tid på dagis. Genomsnittssiffran dras ner eftersom de äldre barnen är kortare tid på fritids, skriver tidningen Metro.

En anledning till barnens långa dagar i omsorgen i Stockholm är att många föräldrar har lång restid till jobbbet.

Ett annat skäl är, enligt kommunförbundets ekonom Anders Jonsson, att många fler kvinnor i Stockholm än i övriga landet förvärvsarbetar.

Kommunförbundets sammanställning bygger på siffror från en undersökning som gjordes 2000. Den visar att barnen inte bara tillbringar långa dagar i omsorgen, de har också tillgång till färre personal än i något annat län.

Närmare bestämt 0,21 årsarbetare per heltidsbarn. Rikets genomsnitt är 0,25 procent.

Siffrorna sammanställdes före maxtaxans tid. Sedan dess kan tiden för barnens vistelse i omsorgen ökat generellt, skriver Metro. Men mycket tyder på att skillnaden mellan olika delar av landet består.

Simone Söderhjelm