Fler barn träffar båda föräldrarna

Ny statistik: Separationerna minskar och fler barn bor växelvis hos båda föräldrarna

RELATIONER

Antalet föräldrar som separerar blir färre och färre. Samtidigt har det blivit vanligare att barn delar sitt boende mellan föräldrarna. På tio år har antalet barn som bor så ökat från fyra till 17 procent.

Foto: Katrin Jakobsen
Fler föräldrar delar på vårdnaden enligt ny statistik.

Enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån har ökningen av separerande föräldrar stannat av. År 2001 var ungefär 51 600 barn mellan 0 och 17 år med om en separation mellan föräldrarna. 1999 var samma siffra cirka 54 600. Det är framför allt bland sambor med gemensamma barn som separationerna har minskat.

Bättre kontakt

Den nya statistiken visar också att kontakten mellan separerade föräldrar och barnen har blivit bättre. Antalet barn som bor hos båda föräldrarna har ökat kraftigt. För tio år sedan bodde fyra procent av separationsbarnen växelvis hos föräldrarna. De senaste siffrorna från 2000/2001 visar att 17 procent av barnen bor så. Samtidigt har antalet barn som träffar den andra föräldern minst en gång i veckan ökat med nästan 70 procent.

Under samma period har även antalet barn som inte har någon kontakt alls med ena föräldern minskat – från vart femte till ungefär vart åttonde barn.

Lotta Zachrisson