Brottning ska förebygga mobbning

Nytt program ska lära förskolebarn respektera varandra

RELATIONER

I Norge prövas ett nytt grepp mot mobbning – brottning. Ett nytt program, där brottning är en del, testas av förskolor för att barnen ska lära sig att respektera varandra.

Sedan förra året har 174 förskolor infört det nya inlevelseprogrammet där brottning är en av de populäraste sysselsättningarna. Daghemmet på Nesodden i Akershus har använt sig av Steg-för-steg-programmet sedan 1996. Förskoleläraren Wenche Larsen har varit med från början.

– Vi började med upplägget för att vi hade fyra funktionshindrade barn här. Sedan upptäckte vi att den här satsningen på social kompetens fungerade på alla barn, säger Larsen till VG Nett.

Viktigt med respekt

Brottning används för att barnen ska lära sig att portionerna ut krafterna, men det viktigaste är att barnen lär sig att respektera andra. Programmet består av olika övningar där barnen får leva sig in i hur andra tänker och reagerar i olika sitationer. Under en av övningarna pratar barnen om en bild på pojkar som klättrar i ett träd. Den som har kommit högst upp i trädet är gladare än den som sitter på en lägre gren. Barnen får förklara varför de tror att den ena pojken är ledsnare än den andra.

Börja tidigt

Larsen känner sig säker på att programmet har minskat mobbningen på förskolan.

– Klart att mobbning förekommer på dagis också. Men det här arbetet, som pågår hela tiden, kan vara ett led i att förebygga mobbning. En uppföljning i skolan är jätteviktigt, säger Larsen.

Kristin Skaar och Solveig Helene Aksnes från Nationalföreningen för folkhälsa som ligger bakom Steg-för-steg-programmet tvivlar på att mobbning är något som uppstår först i skolan.

– Vi vet att problemen blir synliga redan i dagisåldern. Därför är det viktigt att ta tag i det här på ett så tidigt stadium som möjligt, säger de.

Lotta Zachrisson