”Tv-tittande är bra för barn”

Ny studie: Föräldrar oroas inte av forskarlarmen – tycker tv:n gynnar barnens kreativitet

RELATIONER

Föräldrar har en positiv inställning till barns tv-tittande. Det visar en färsk studie från Växjö universitet.

Trots forskarlarmen om tv:s negativa effekter på barn framhåller många föräldrar fördelarna med tv-tittande.

Enligt en nya studie som bygger på intervjuer med 20 föräldrar är nästan alla positiva till barnens tv-tittande. Föräldrarna tycker att programmen fungerar som en viktig del i barnens utveckling och beskriver dem som pedagogiska och att de gynnar barnens kreativitet. Kajsa-Stina Myrstrand vid institutionen för medie- och kommunikation på Växjö universitet som tillsammans med Lotta Grönberg ligger bakom studien säger att resultaten är förvånande.

– I princip alla föräldrarna nämnde fördelarna med barnens tv-tittande. Om de hade några negativa åsikter nämndes de sist, säger hon.

Gillar inte reklam

Det som föräldrarna tyckte var mest negativt var kommersialiseringen i programmen och reklam som riktade sig till barnen. Även våldsinslagen i tecknade filmer nämndes som negativt. Ingen av föräldrarna tog upp att tv:n gjorde barnen för stillasittande eller att det kunde leda till fetma eller annan ohälsa.

– Föräldrarna framhöll att tv:n var bra om barnen inte tittade för mycket. De var positivt så länge de hade kontroll över vad barnen såg och hur länge de tittade, säger Kajsa-Stina Myrstrand.

Vad som var för mycket skiljde sig kraftigt mellan de olika familjerna.

– Även om de flesta föräldrarna bara ville att barnen skulle se Bolibompa och ingenting mer så visade intervjuerna att barnen ofta såg på tv vid frukosten, satte på den så fort de kom hem från dagis och ofta somnade till något program på kvällen, säger Kajsa-Stina Myrstrand.

Barnvakt

Förutom Bolibompa tyckte föräldrarna att Hjärnkontoret och Latjolajban var bra program. De ansåg att tv:n kan ge barnen rutin i en annars stressig vardag. Barnen får koppla av och underhålls framför tv:n samtidigt som de får information som ökar deras kunskaper.

I undersökningen framgår också att barnens tv-tittande underlättar för föräldrarna. Medan barnen distraheras av tv-programmen är det lättare för föräldrarna att få dem att klä på sig eller äta upp maten. Dessutom uppskattade föräldrarna att tv:ns funktion som barnvakt. Medan barnen hålls sysselsatta hinner föräldrarna med hushållssysslorna eller sova ut ostört på helgmorgnarna.

Studien genomfördes genom djupintervjuer med föräldrarna, oftast i deras hem. Familjerna, som kom från Växjö, Lund och Landskrona, hade olika social bakgrund. Barnen i familjerna var mellan tre och sex år.

Lotta Zachrisson