Barnen skriker för högt på dagis

Larmrapport: Personalen får hörselskador

RELATIONER

LUND

Var fjärde anställd har drabbats av nedsatt hörsel visar en ny undersökning.

– En förskola kan ha hög ljudnivå, trots att akustiken är justerad. Då är det enda sättet att sänka ljudnivån att ha färre antal barn i barngrupperna, säger Birgitta Cervin, en av forskarna, till Sydsvenskan.

Den höga ljudnivån i stora barngrupper på förskolorna är ett reellt arbetsmiljöproblem, enligt en undersökning på 30 förskolor i Lund. En fjärdedel av de 380 anställda har en av läkare konstaterad hörselnedsättning och ytterligare 20 procent anser sig ha en försämrad hörsel som de sätter i samband med arbetet.

Till detta kommer symptom som heshet och rösttrötthet.

– Undersökningen avslutas inte förrän i höst, men har hittills visat överraskande höga siffror, säger forskaren Lars Gerhardsson på yrkes- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund till Sydsvenska Dagbladet.

I ett projekt om förskolebuller samverkar kliniken med forskare från Lunds tekniska högskola. Birgitta Cervin, som är en av dem, har bland annat mätt effekten av bullerdämpande åtgärder.

Efter justering av akustiken minskade ljudnivån i barnens lekrum, medan den låg kvar på en högre nivå i lunchrummet.

Birgitta Cervin säger att de höga ljudnivåerna är ett problem inte bara för personalen, utan även för barnens utveckling och hälsa. Hon konstaterar att man inte bara kan titta på medelnivån på ljudet i lokalerna, utan också ta hänsyn till enstaka mycket höga ljud – till exempel skrik. Enskilda ljud kan komma upp till 90 dB, vilket är en farlig nivå.

Lotta Zachrisson, TT