Föräldralediga mammor och pappor får sämre lön

...men kvinnor ses som riskarbetskraft även om de inte skaffar barn

RELATIONER

Lönen utvecklar sig sämre för både män och kvinnor som använder sin rätt till föräldraledighet. Det visar en rapport som finansdepartement lämnar på torsdagen.

Kvinnorna betraktas som riskarbetskraft för att de kan föda barn. Därför får även de som inte har barn lägre lön. Och männen som tar ut lång föräldraledighet straffas på samma sätt, säger rapporten enligt Dagens Nyheter.

Om pappan är hemma ett år får han en sex procents sämre löneutveckling under ett år.

Rapport visar att arbetsgivarna delar in män och kvinnor i a- och b-lag.

”Arbetsgivarna sorterar bort dem med störst frånvarorisk och det är kvinnor eftersom de föder barn och tar ut mest av föräldraledigheten”, heter det i rapporten som är en bilaga till finansdepartementets långtidsutredning.

Departementssekreteraren Fredrik Jansson säger att ju viktigare en tjänst är desto sannolikare att arbetsgivaren väljer någon som inte kommer att vara frånvarande – det vill säga en man.

– Män får jobb som är karriärutvecklande. Kvinnor har oftast arbeten där de är lätta att ersätta.

Kvinnor och män i samma yrke tjänar ungefär lika mycket. Löneskillnaden mellan män och kvinnor beror i stället på Sveriges könsuppdelade arbetsmarknad.

Jansson säger att föräldraförsäkringen inte har gjort arbetsmarknaden jämlikare, fast Sverige har en hög sysselsättningsgrad bland kvinnor. Men om alla familjer i hela landet samtidigt bestämmer sig för att dela lika på föräldraledigheten skulle inte arbetsgivaren ha samma grund för att sortera arbetskraften, säger han.

TT