Vägen till barnet - här är alla metoder

RELATIONER

Behandling för barnlöshet kan ta allt från en månad till flera år. Metoderna är många och beroende på vad som är orsaken. Här är de vanligaste:

Hormonstimulering

Kvinnan behandlas med hormoner för att få igång ägglossningen. Man börjar med tabletter, fungerar inte det går man över till injektioner.

Används när kvinnan har störningar i ägglossningen.

Insemination

Spermier från partnern eller en donator sprutas direkt in i kvinnans livmoder eller livmoderhals.

Används när mannens spermier är av dålig kvalitet eller då ejakulationen inte fungerar.Vid oförklarlig barnlöshet. Donerade spermier används då partnerns spermier saknas.

IVF

Förkortning av in-vitro-fertilisering, dvs provrörsbefruktning. Efter hormonbehandling plockas kvinnans ägg från äggstockarna och befruktas utanför kroppen. Om befruktningen lyckas förs ett, eller högst två, embryon tillbaka in i kroppen.

Vid in-vitro-mognad (IVM), hormonbehandlas kvinnan inte.

Används när kvinnan har skador på äggledarna eller endometrios. När mannen har dålig spermakvalitet. Vid oförklarlig barnlöshet.

I Sverige finns totalt 15 kliniker som gör IVF. Sju drivs av landstinget och resten är privata. Beroende på var man bor kan det vara lång väntetid, det är också olika hur många försök man får. På en privat klinik kostar en IVF-behandling 18 000-30 000 kronor.

Ungefär var fjärde kvinna föder barn efter första försöket. Efter tre IVF-behandlingar har 60 – 70 procent lyckats.

TESA/PESA

Testikel- eller bitestikelbiopsi. Spermier sugs direkt från testikeln eller bitestikeln. Ibland tas istället en bit vävnad från testikeln, där finns det nästan alltid spermier.

Används när mannen har inga eller få spermier i sädesvätskan.

ICSI (uttalas ixi)

Mikroinjektion, dvs en spermie injiceras direkt in i ägget med en tunn ihålig nål. Det befruktade ägget förs sedan tillbaka in i kvinnan igen, som vid vanlig IVF. Metoden kan kombineras med TESA/PESA.

Används när mannen har för få eller ”slöa” spermier.

Frystransfer

Vid IVF-behandling kan hormonstimuleringen göra att fler ägg mognar hos kvinnan är vad som återförs. De befruktade ägg som blir över kan frysas in och användas senare. På så sätt slipper kvinnan gå igenom nya hormonbehandlingar och ”äggplock”.

Används när tidigare IVF-behandlingar misslyckats eller om man vill ha fler barn.

Assisted hatching

Används vid provrörsbefruktning. Innebär att man ”hjälper” embryot att fästa sig vid livmoderväggen.

Används när tidigare IVF-försök misslyckats. Görs oftast på kvinnor över 40.

Äggdonation

Lagligt i Sverige sedan den 1 januari 2003. Efter hormonbehandling plockas ägg från den donerande kvinnan. Äggen befruktas sedan utanför kroppen med spermier från mottagarparets man. Slutligen förs äggen in i mottagarkvinnans livmoder.

Används när kvinnan inte har egna fungerande ägg.

Källa: IRIS, Infertilas Riksförening och Outi Hovatta, professor vid Fertilitetsenheten på Karolinska Institutet

Läs mer om barnlöshet

Jenny Lindblom ([email protected])