”Kvinnor i övre medelåldern har mest press på sig att hjälpa familjen”

RELATIONER

Det blir allt vanligare att småbarnsföräldrar söker avlastning utanför den egna familjen.

Inte bara mor- och farföräldrar utan även grannar och vänner är numera viktiga för att småbarnsfamiljers vardag ska gå ihop.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Eva Jeppsson Grassman vet hur vi hjälper till.

Eva Jeppsson Grassman, professor vid Stockholms universitet, har studerat hur människor i Stockholms län hjälper varandra, både när det gäller gamla och barn.

- Det är vanligt att människor hjäper varandra även i vårt välfärdssamhälle.

Samtidigt säger Eva Jeppsson Grassman att det inte är okomplicerat i dag:

Vi arbetar längre. Därför kan mor- och farföräldrar ha mindre tid.

Vi lever längre och därför är det vanligare att fler generationer lever samtidigt. Fler i familjen behöver hjälp, särskilt de äldre. Dessutom är det ofta färre syskon i familjen som kan hjälpa till.

Den traditionella kvinnorollen har ändrats. Kvinnor är inte lika disponibla för omsorgsarbete.

- Det är en myt att välfärdssamhället tagit död på fenomen som att människor hjälper varandra, säger Eva Jeppsson Grassman och tillägger att kvinnor i övre medelåldern är de som fortfarande har mest press på sig att hjälpa familjen.

Mejla

Enkät

Viveca Bladh

ARTIKELN HANDLAR OM