Längre pappaledighet för norrmän

RELATIONER

OSLO

Den norska regeringen ökar föräldraledighetens längd men reserverar förlängningen för papporna. Det framgår av källor inom familjeminister Laila Dåvöys departement.

Förslaget presenteras vid Kristelig folkepartis landsmöte i helgen, skriver tidningen Dagsavisen.

I dag är föräldraledigheten 42 veckor, av vilka fyra endast kan tas ut av pappan i familjen. Den föreslagna ökningen sägs vara på sex veckor.

Förslaget ingår i ett större paket inriktat på familj och jämställdhet, teman som ska ingå i Kristelig folkepartis politiska huvudstrategi de närmaste åren. Bland övriga förslag kan nämnas:

Obligatorisk familjerådgivning i samboförhållanden med barn om relationen håller på att upplösas.

Ökad satsning på föräldrakurser och samlivskurser.

Andra åtgärder för att stärka äktenskapets ställning.

TT