Spädbarnen skakas ihjäl

Lisa, 4 månader, blev blind efter föräldrarnas brutala misshandel

1 av 4 | Foto: MAGNUS SANDBERG
spårar misshandeln - Problemet att upptäcka misshandeln är svårast för barn under ett år. De kan inte tala för sig själva, och deras vårdnadshavare är ofta den som har misshandlat dem, säger Olof Flodmark, hjärnröntgenläkare på Karolinska sjukhuset, där man i dag upptäcker dubbelt så många fall som för några år sedan.
RELATIONER

En kväll kommer Lisa, fyra månader, in till Astrid Lindgrens barnsjukhus tillsammans med sin pappa.

Hon är medvetslös, och har kramper.

Fyra veckor senare har hennes hjärna skrumpnat ihop till hälften och hon kommer aldrig bli något annat än ett vårdpaket.

Lisas föräldrar är bägge akademiker. Hon var enda barnet, hett efterlängtat i en socialt välanpassad familj.

Därför var det nära att att misshandeln aldrig upptäcktes.

När Lisa kommer till sjukhuset tillsammans med sin pappa har hon svåra kramper och är halvt medvetslös. Hennes pappa berättar om hur hon förlorat medvetandet och hur han försökt ge henne konstgjord andning. Återupplivningsförsöken fortsätter i ambulansen på väg till sjukhuset.

Hittar många blödningar

När hennes hjärna röntgas kan läkarna se att den är svullen och att den omges av både färskt och gammalt blod.

Röntgenläkaren konstaterar att Lisa har blivit utsatt för syrebrist. När en ögonbottenundersökning görs konstateras utbredda och många blödningar.

Länge försöker läkarna hitta en möjlig förklaring till Lisas skador.

Ingen vill inse att det var föräldrarna som låg bakom de svåra skadorna på ett litet försvarslöst barn.

Blir handikappad för livet

Först efter tio dagar konstaterar läkarna att Lisa sannolikt lider av sviterna efter en svår barnmisshandel, det som kallas Shaken baby syndrome, och fallet anmäls till socialtjänsten.

För Lisa innebär hjärnskadan en svår cp-skada med multipla handikapp. Hon kommer inte att kunna gå, är förlamad i stora delar av kroppen, blind och mentalt utvecklingsstörd.

Lisa är ett fingerat namn.

Så skadas hjärnan

Därför är barnen sårbara

Så kan du hjälpa

Förra året anmäldes nära 7 000 fall av barnmisshandel i Sverige. Men många fall kommer aldrig fram i ljuset. I dag handlar Aftonbladets serie om barn som brottsoffer om de mest osynliga offren för barnmisshandel - de allra yngsta. - Det handlar om fullständigt försvarslösa barn, säger hjärnröntgenläkaren Olof Flodmark.

Christina Larsson