”Samhället tar inte ansvar för barnen”

RELATIONER

De är spädbarn och de blir grovt handikappade, förlamade och blinda.

Vissa dör. Andra blir till ett paket.

De är offer för Shaken baby syndrome - små barn med fortfarande outvecklad hjärna som utsätts för grov misshandel, ofta av sina föräldrar.

En grupp som samhället väljer att inte se, enligt läkare.

På Astrid Lindgrens barnsjukhus upptäcks i dag ungefär ett spädbarn i månaden som är offer för den form av barnmisshandel som kallas Shaken baby syndrome. En skada som oftast grundar sig i att de utsatts för kraftiga skakningar av en vuxen person.

Dubbelt så många fall

Det är en fördubbling jämfört med några år tillbaka.

Förklaringen finns i Mio-gruppen, ett unikt projekt som Olof Flodmark, hjärnröntgenläkare och verksamhetschef på Karolinska sjukhuset, är en av initiativtagarna till.

- Det handlar om fullständigt försvarslösa barn och samhället tar inte sitt ansvar, säger han.

Projektet startade 1998 efter att en två månader gammal pojke kom in med kramper, och svullen hjärna.

Ingen läkare misstänkte att det handlade om misshandel.

En månad senare kom pojken tillbaka med allvarliga blödningar i hjärnan och skador för livet efter att hårdhänt ha skakats av en av sina föräldrar.

Skadan kunde ha förhindrats med bra rutiner för att upptäcka misshandel, menar Olof Flodmark. Något som saknas på de allra flesta sjukhus i dag.

Mio-gruppen har arbetat fram ett vårdprogram med bland annat en check-lista för akutläkare och andra läkare som kommer i kontakt med misshandlade barn.

Är misstänksamma

- Problemet att diagnosticera är svårast för barn under ett år. De kan inte tala för sig själva, och deras vårdnadshavare som ska tala för dem är ofta den som har misshandlat dem. Vi har lärt oss att vi måste ha hög misstänksamhet för att hitta de här barnen.

- För klarar vi inte att ställa diagnosen går barnen tillbaka till den miljö de misshandlas.

Han är uppgiven över att ingen vill diskutera frågan om barnmisshandel, och att landstinget inte vill ge resurser för att kunna upptäcka fler barn. Han är övertygad om att sjukhusen missar fall.

- Politikerna vill inte ta i det - ingen vill säga att de har väljare som kan tänkas misshandla sina barn, säger Olof Flodmark.

Så ljuger föräldrarna

Så kan du hjälpa

Christina Larsson